Η ιστοσελίδα είναι ένα σημαντικό εργαλείο δουλειάς για μια σύγχρονη επιχείριση.
Για να φέρει τα αποτελέσματα που αναμένονται, πρέπει:

  • Να έχει επισκεψιμότητα.
  • Να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των επισκεπτών της.
  • Για να έχει επισκεψιμότητα ένα site χρειάζεται προώθηση στις μηχανές αναζήτησης και διαφήμιση. Τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός.
  • Για να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του επισκέπτη, πρέπει να έχει ξεκάθαρο προσανατολισμό, λιτή αισθητική, εύκολη πλοήγηση και ενδιαφέρον περιεχόμενο (φωτογραφίες και κείμενα).

Πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο επισκέπτης μιας ιστοσελίδας αποφασίζει εάν τον ενδιαφέρει η παραμονή του σε αυτή, σε λιγότερο από 4”.
Εάν τα παραπάνω γίνουν σωστά, τότε και η Ιστοσελίδα θα λειτουργεί σωστά. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι θα φέρει και πωλήσεις.

  • Για να έχετε πωλήσεις μέσω της παρουσίας σας στο διαδίκτυο πρέπει να κερδίσετε την εμπιστοσύνη των υποψηφίων πελατών σας. Αυτό το πετυχαίνετε με υπομονή και επιμονή.
  • Απαραίτητα εργαλεία είναι τα social media και μια σωστή επικοινωνιακή στρατηγική με e mail.

Σύμφωνα με μια τελευταία έρευνα το 25% των πωλήσεων στο διαδίκτυο έρχεται από τα e mail μιας εταιρίας και το 19% από τις διαφημίσεις στη Google.
Συνεπώς, για την αποτελεσματική παρουσία μιας επιχείρισης στο διαδίκτυο, χρειάζεται:
Σωστό «χτίσιμο» της Ιστοσελίδας της και των Social media και συνεχής διαχείριση τους σε βάθος χρόνου.