Ο Ροβινσώνας Κρούσος έζησε 28 χρόνια μόνος, σε ένα έρημο νησί του Ατλαντικού. Μετά το πρώτο σοκ άρχισε να αποδέχεται την ιδέα ότι θα περνούσε το υπόλοιπο της ζωής του εκεί.
Για να κάνει το βίο του πιο υποφερτό, άρχισε να οργανώνει την κάθε μέρα του. Να φτιάχνει δηλαδή πρόγραμμα.
Το πρόγραμμα του ήταν αναλυτικό, ανταποκρίνονταν στις πραγματικές ανάγκες της ζωής του και το τηρούσε όλα τα χρόνια με συνέπεια.
Γιατί ένας μόνος άνθρωπος σε κάποιο απομονωμένο νησί, χωρίς καμία βοήθεια, τηρούσε με συνέπεια το πρόγραμμα του και εμείς με τόσους ανθρώπους και μέσα γύρω μας, δεν καταφέρνουμε να τηρήσουμε το δικό μας;
Γιατί απλούστατα ο Ροβινσώνας ήταν μόνος.

Διαχείριση χρόνου, αυτό είναι το μεγάλο μυστικό, ουσιαστικά σημαίνει διαχείριση ανθρώπων.
Οι συνεργάτες μας, οι φίλοι, η οικογένεια, όλοι έχουν ανάγκες και οι ανάγκες αυτές εμπλέκονται με τις δικές μας. Σαν κύκλοι που τέμνουν ο ένας τον άλλον και σχηματίζουν κοινές επιφάνειες.
Για να τηρήσουμε το πρόγραμμά μας θα πρέπει σε κάποιους από αυτούς τους ανθρώπους να γίνουμε δυσάρεστοι.
Θα χρειαστεί να βάλουμε όρια σε σχέσεις και να ρισκάρουμε να χάσουμε μέρος της δημοτικότητας μας. Αυτό όμως είναι προσωρινό.
Μακροπρόθεσμα, θα αποδειχτεί, πως όταν διαχειριζόμαστε σωστά το χρόνο μας είμαστε πιο αποτελεσματικοί και έτσι πιο χρήσιμοι στους άλλους. Ετσι σιγά σιγά τα πράγματα θα βρεθούν σε ένα νέο σημείο ισορροπίας, καλύτερο για όλους.